top of page

Vastavoimaa- saunatutkimus

Vastavoimaa – Hyvinvoinnin perinteiset ja muuttuvat merkitykset vernakulaarissa saunakulttuurissa Suomessa

Saunominen tuodaan usein esille stressin ja kiireen vastavoimana, osana suomalaista hyvinvointia. Saunomisen yhteydessä käytetyt eri kansanparannustekniikat ovat osa suomalaisen lääkintäkulttuurin ydintä. Suomalainen saunakulttuuri on myös aineetonta kulttuuriperintöä, missä kansanuskon ja kansanperinteen jatkumot elävät. Tutkin hyvinvoinnin perinteisiä ja muuttuvia merkityksiä vernakulaarissa eli yhteisön omaehtoisessa saunakulttuurissa Suomen kontekstissa sekä saunomista aineettomana kulttuuriperintönä.

Tutkimuksessa kysyn, millaisia merkityksiä saunatoimijat liittävät vernakulaariin saunakulttuuriin Suomessa ja millaisia käsityksiä heillä on hyvinvoinnista osana tätä saunakulttuuria. Millaisia käsityksiä ja neuvottelua saunakulttuurista sitä käsittelevät dokumentit luovat? Millaisena näyttäytyy saunakulttuurin tulevaisuus? Saunatoimijoita tässä tutkimuksessa edustavat saunassa työskentelevät henkilöt, kuten kupparit, ammattivihtojat, perinnesaunottajat, saunaterapeutit, sekä järjestötason sauna-aktiivit. Saunakulttuuri ja saunomisen yhteydessä koettu yksilö- ja yhteisötason hyvinvointi ovat vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteessa toisiinsa. Perinteisen parantamispaikan ja arkisen peseytymispaikan ohella sauna on muuttunut myös kulttuuri- ja hyvinvointimatkailun kulmakiveksi.

Tutkimuksen tekeminen saunakulttuurin osalta on nyt ajankohtainen, koska suomalainen saunakulttuuri listattiin Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle 17.12.2020. Saunakulttuurin nimeäminen aineettomaksi kulttuuriperinnöksi velvoittaa niin valtion kuin saunatoimijat perinteen suojeluun. Suomalainen saunakulttuuri sisältää jatkuvassa muutoksessa olevia erilaisia paikallisia perinteitä, täten tässä tutkimuksessa puhutaan vernakulaarista eli yhteisöjen omaehtoisesta saunakulttuurista. Saunakulttuuria muokataan, tuotetaan ja säilytetään. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella ja kuvata tätä elettyä aineetonta kulttuuriperintöä ja kuinka perinteet sekä hyvinvoinnin eri osa-alueet ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

Tällä hetkellä teen tutkimusta taustoittavaa työtä, pyrin kartoittamaan saunatoimijoiden verkostoa sekä etsin mahdollisia haastateltavia sekä saunatapahtumia, joissa voisin tutkijana vierailla. Kaikki saunakulttuuriin liittyvät yhteydenotot ovat tervetulleita, toivon myös tavoittavani eri saunaseurojen aktiiveja.

Haastattelut aloitan keväällä 2023 ja jos olet kiinnostunut olemaan haastateltavana, voit laittaa minulle sähköpostia ja lähetän alkuvuodesta lisätietoja. Yhteydenotto ei sitouta mihinkään, lähetän ainoastaan haastattelukutsun.

Dalva Lamminmäki, Väitöskirjatutkija (Perinteentutkija, FM)

Sosiaalisten- ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma, Itä-Suomen yliopisto

dalla@student.uef.fi

Sauna Power
Sauna research 


My doctoral research considers sauna culture and folk healing as recognized parts of Finnish cultural heritage that live on in modern times. Both Finnish sauna culture and folk healing have strong historical, communal, and mythological connotations, and they also belong together. My claim is that we still have space for these myths and rituals as part of the experience of taking a sauna and we can recognize the intangible cultural heritage in our sauna activities.

As the author of the Kalevala and an expert in folk medicine, Elias Lönnrot gave a very diverse picture of the use of the sauna not only as a place of washing, birth, and death, but also as a place of traditions of folk magic. The Kalevala epic created a lasting foundation for the sauna as a key symbol of Finnish identity.


The mythology behind the sauna culture has its roots in shamanic worldview and later in folk beliefs. Sauna was ritual cleansing place for bear hunters. It was also the healing place for folk healers and sacred place to wash corpses. Sauna is not just a building; all the elements of a sauna have a deeper meaning.


Old rituals of sauna culture like whisking are still practiced, now with a modern touch. But old traditional knowledge still guides these activities, such as how we choose specific tree types for whisking, how we use herbs in sauna and how we focus our mental state when we go to the sauna. Although sauna activities and traditions are defined by culturally inherited mythology, in contemporary societies we understand sauna as a place for wellbeing: for relaxing the body and mind, connecting to nature, meeting needs for personal space or social gathering, cleaning the
body and exploring body awareness. Sauna is a holistic sensory experience, including taste, smell, touch, sound, sight, and temperature. This has been known in Finnish traditional folk medicine for hundreds of years.

Doctoral researcher at The Doctoral Programme in Social and Cultural Encounters/ Folklore studies

University of Eastern Finland UEF

I am happy to hear about your sauna project's, experiences and services. You can contact me by email.

dalla@student.uef.fi 

vihta, vasta, sauna whisk, sauna healing, saunotus, vihtominen, perinnesaunotus, saunatutkimus
saunakirjallisuus, vihtominen, saunatavat, sauna culture, sauna whisk, steam bath, avanto
bottom of page