top of page

Olen koulutukseltani filosofian maisteri, pääaineena perinteentutkimus. Perinteentutkimusta opetetaan ainoastaan Itä-Suomen yliopistossa. Perinteentutkimuksen oppiaine ja professuuri perustettiin Joensuun yliopistoon lahjoitusvaroin vuonna 1985, Kalevalan, Suomen kansalliseepoksen, 150-vuotisjuhlinnan merkeissä. Professorinviran ensimmäinen haltija oli Anna-Leena Siikala.

Olennaisiin aihealueisiin kuuluvat mm. esikristillinen kansanusko ja mytologia, rituaaliperinne, kalendaarinen tapakulttuuri, suullinen perinne lajeineen ja viestinnällisine ominaisuuksineen, kansanomainen maailmankuva ja mentaliteetit sekä kansanomainen lääkintä- ja terveystieto. Perinteentutkimus käsittelee myös kansakunnallisen kulttuurin rakentamista.

122944991_1750499311771181_8554055172968

Perinteentutkimus tutkii kaikkea sitä, mikä määrittyy perinteeksi, myös institutionaalisesti. Näitä aiheita ovat esimerkiksi: suullisen historian ja muistitiedon etnografia; perinteentallennus ja sen historia, muistiinpanotekniikat, arkistointi ja suullisen ilmauksen kirjallinen esittäminen; kulttuurinen muisti ja toisto; suullisen kerronnan taide ja sen historia; suullisen ja kirjallisen kulttuurin kosketuspinnat; ympäristön ja paikan kerronnalliset merkitykset; kansanomaisuuden kulttuuri- ja sosiaalihistoria; mytologian politiikka; sekä perinne kulttuuripoliittisena, historiapoliittisena ja muistipoliittisena käsitteenä. (Pertti Anttonen, 2016)

Olen kiinnostunut ihmisistä kulttuurisina olentoina ja siitä, kuinka perinteiden erilaiset ilmiöt näkyvät modernissa ajassa. Perinteentutkijana tarkastelen yhteisöllisyyden ja luovuuden erilaisia muotoja, kuinka perinne ja folklore elää tässä ajassa. Tarinat, uskomukset ja mytologiset menneisyyden kuvat kantavat viestejä ja merkityksiä, mitkä ovat luettavissa vielä tänäkin päivänä arkisto materiaaleista, mutta myös populaarikulttuurin tuotteissa. Kulttuuriset kuvastot saavat uutta elämää taiteessa, mutta myös palveluissa.

Filosofian maisteri FM/ kulttuurintutkimus 2020

 

  • Perinteentutkimus 80 op (erinomainen)

  • Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet 25op (erinomainen)

  •  Pro gradu–tutkielma 40op  ”Kansanparannus uudessa ajassa ja paikassa  - ” (Hyvä)

Humanististen tieteiden kandidaatti  2018

  • Perinteentutkimus 75op

  • Sukupuolentutkimus 25op

  • Uskontotieteiden perusopinnot 25op

  • Antropologian perusopintoja 20op

Muuta pääomaa

  • Kulttuuriperintö lasten ja nuorten luontosuhteen tukena -koulutus (2020, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry.)

  • Kulttuuriperinnön tuotteistaminen matkailussa, 5op (Turun yliopisto, 04/2021)

.jpg
101.png

Artikkeleita ja muita julkaisuja

"Juuritiedon ylläpitäjä ja opettaja"

Kotiseutu-Uutiset

Kirjoittanut Johanna Räsänen 9.10.2015

https://kotiseutu-uutiset.com/uutiset/2015/10/09/juuritiedon-yllapitaja-ja-opettaja/

Kuusamon kansanparannus päivät 2018

Pääkirjoitus

Marja- Liisa Honkasalo ja Dalva Lamminmäki

Kuusamon kansanparannuspäivien lehti Tietäjä- iänikuinen 2018-2019 (s.2-3)

https://issuu.com/hiski/docs/tietaja_ianikuinen_2019

Pääkirjoitus Tietäjä iänikuinen 2018 Hon

JOS OLET KIINNOSTUNUT KÄYTTÄMÄÄN TÄLLÄ SIVUSTOLLA OLEVAA SISÄLTÖÄ (tekstiä, kuvia) TAI MUUTA MATERIAALIA OMISSA JULKAISUISSASI, OTA YHTEYTTÄ SIVUSTON OMISTAJAAN, sillä yhteistyö ja toisten työn tukeminen kannattaa aina!

Tämän sivuston tekijäoikeuksista: Kaikki teksti ja kuvat kuuluvat sivuston ylläpitäjän ja sen sisällön tekijälle, Dalva Lamminmäelle. Haastattelut ovat tekijänoikeuslain mukaisesti suojattu ja ovat Dalva Lamminmäen ja haastateltavan omaisuutta. Kaikkien kuvien käytöstä on erikseen julkaisu ja käyttölupa, tekijäoikeudet merkittyinä. Kuvat eivät ole julkista omaisuutta, jos haluat käyttää jotakin tällä sivustolla olevaa kuvaa, pyydä lupa kuvien omistajalta.

Tekijänoikeuslain 11 §:n 2 momentin mukaan teosta siteerattaessa tekijän nimi ja lähde on mainittava siinä laajuudessa ja sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii. Lainatun teoksen ja sen tekijän tunnistetiedot on sijoitettava sellaiseen yhteyteen, että ulkopuolinen voi ne  vaikeuksitta havaita. Lainattava teos on mainittava siten, että se erottuu teoksesta, johon se on lainattu. (Harenko-Niiranen-Tarkela: Tekijänoikeus. 2016 s. 202). 

Kiitos yhteistyöstä

bottom of page